Co to jest pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę to najważniejszy dokument, ponieważ jest on niezbędny do rozpoczęcia jakichkolwiek prac – zarówno tych pierwotnych, jak i wtórnych – na przykład rozbudowy domu. Nie liczy się zatem rozmiar i rozmach budowanego przez nas obiektu, ponieważ pozwolenie na budowę musimy posiadać zarówno jeśli chodzi o niewielką altanę, a tym bardziej w kontekście budowania domu, hoteli, czy wieżowców. Nie jest łatwo takowe pozwolenie uzyskać, ponieważ wiąże się ono z ogromem papierkowej roboty oraz dużą ilością czasu poświęconą urzędom, jednak jest to oczywiście wykonalne. Pierwszą rzeczą, za którą powinniśmy się zabrać jest zapoznanie się z planem zagospodarowania przestrzennego. Dostęp do niego będziemy mieli w urzędzie gminy, a najbardziej istotne jest to czy stworzono jakiś plan dotyczący naszej działki oraz czy jest ona odrolniona. Wszystkie niezagospodarowane działki uważane są bowiem za rolne, a przed rozpoczęciem jakiejkolwiek budowy trzeba najpierw spowodować, aby nasza działka nie była za takową uważana.

Po załatwieniu pierwszego etapu możemy przejść do kolejnego, a jest nim uzyskanie odpowiednich dokumentów, pozwoleń, czy oświadczeń. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby udokumentować fakt, iż jesteśmy posiadaczami danej działki oraz posiadamy prawo do budowania na niej. Jest to niezbędne przed rozpoczęciem budowy, a nie zawsze bywa łatwe do osiągnięcia, na przykład gdy jesteśmy jedynie współwłaścicielami gruntu. W tym przypadku sytuacja jest o tylu utrudniona, że musimy uzyskać zgodę na budowę od pozostałych właścicieli, co nie zawsze jest prostą i nieskomplikowaną sprawą.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Kolejnym warunkiem, aby uzyskać pozwolenie na budowę jest pozyskanie oraz załączenie do wniosku o pozwolenie projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Ten pierwszy powinien zawierać informacje na temat tego, co już znajduje się w obrębie granic naszego gruntu, drugi z kolei przedstawiać projekt przyszłego budynku wraz z określeniem jego funkcji, formy, czy też konstrukcji.

Wszystkie te informacje są potrzebne i niezbędne, aby nasz wniosek o pozwolenia na budowę mógł być pozytywnie rozpatrzony. Mimo że nie zawsze uda nam się w szybki sposób skompletować wszystkie dokumenty, warto zrobić to dokładnie i precyzyjnie. Po uzyskaniu wszystkich wymienionych wyżej pozwoleń i dokumentów możemy przystąpić wreszcie do wypełniania interesującego nas wniosku o pozwolenie na budowę. Zazwyczaj można go znaleźć na stronach internetowych starostw powiatowych, stąd też możemy na spokojnie wypełnić go w domu. Wskazać w nim będziemy musieli takie informacje jak inwestor, rodzaj inwestycji, czy też jej adres. Do wypełnionego wniosku dołączamy wszystkie wcześniej uzyskane dokumenty oraz składamy całość do starostwa.

W tym momencie pozostaje nam już tylko czekać i mieć nadzieję, że nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Zazwyczaj na tego typu decyzje czeka się około kilku miesięcy, ale czym one są w perspektywie budowy domu i mieszkania w nim przez lata?.