Internet

E-mail

Tradycyjna metoda przesyłania korespondencji staje się reliktem przeszłości, a listami zwykłymi przesyłane są prawie wyłącznie