Planowanie budowy. Granice budynku

Zanim będzie można wpuścić robotników na plac budowy, trzeba wyznaczyć granice budynku. To zadanie dla geodety, który wyznaczy granice budowy zgodnie z planem i pozwoleniami. Wyznaczanie granic budynku nie zależy jedynie od preferencji właściciela działki, ale jest obwarowane szeregiem przepisów.

Przykładowo, okna czy drzwi budynku muszą znajdować się w odpowiedniej odległości minimalnej od granicy działki. Podobnych przepisów jest więcej, dlatego i tak zdanie się na geodetę jest najlepszym rozwiązaniem, pomijając nawet kwestie prawne. Natomiast na samym placu można zaznaczyć obszar, na którym budynek ma powstać.

Często robi się to przy pomocy drewnianych pali i taśmy. To tylko wstępne oznaczenie, które pozwala na dokładniejsze zaplanowanie kolejnych etapów budowy. Ponadto, zanim przejdziemy do granic budynku musimy mieć wyznaczone granice samej działki.

Tu również niezbędna jest pomoc geodety. Granice działki powinny być oznaczone przy pomoc kamieni geodezyjnych. Czasem stosuje się też drewniane oznaczenia.

Warto upewnić się, że oznaczenia są w dobrym stanie, jeśli nie są – niestety konieczne będzie ponowne wyznaczenie granic. Koszty takiej operacji ponosi właściciel działki. Konieczne jest też stworzenie ogrodzenia.

Działka z gotowym budynkiem powinna być ogrodzona przede wszystkim dla wygodny mieszkańców, jednak z prawnego punktu widzenia odpowiednio ogrodzony musi być już sam plac budowy, głównie ze względów bezpieczeństwa. Na placu budowy powinny znajdować się podstawowe elementy, które będą w stanie zapewnić nam komfort w zimne dni takie jak promienniki ciepła na butle gazowe. Ogrodzenie ma uniemożliwić przypadkowe znalezienie się na placu budowy osób postronnych.