E-mail

www.mecom.com.pl

Tradycyjna metoda przesyłania korespondencji staje się reliktem przeszłości, a listami zwykłymi przesyłane są prawie wyłącznie urzędowe pisma.

Listy w formie elektronicznej, potocznie zwane e-mailami skutecznie zastąpiły klasyczną formę korespondencji jako jej szybszy, sprawniejszy i wygodniejszy brat bliźniak.

Jest to niewyobrażalny skok w przyszłość, gdyż obecnie znacznie szybciej możemy dokonywać nawet poważnych decyzji, a informacje, które chcemy przekazać w ułamku sekundy mogą dotrzeć na tzw.

drugi koniec świata.

Korespondencja w formie elektronicznej jest obecnie standardem w kontaktach biznesowych, urzędowych, a także w życiu codziennym.

Korzysta z niej prawie każdy użytkownik Internetu, ponieważ jest to jedna z podstawowych funkcji, jaką ma on spełniać – łączy wszystkich użytkowników `w jedną wielką sieć pozwalającąc na wymianę informacji.

Tradycyjna korespondencja ma swój charakter, jednak z wiadomych względów prędzej przy później odejdzie do lamusa.

Tylko od nas zależy jak szybko to nastąpi.