IT

Negatywne zjawiska w Internecie

Zasadniczo, Internet jest zwyczajnie genialnym wynalazkiem, który przynosi ludzkości wiele pozytywów. Niestety, można w nim zaobserwować również negatywne zjawiska.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że od Internetu można się uzależnić. Zjawisko to dotyczy w szczególności młodych ludzi, którzy przed monitorami swoich komputerów spędzają wiele godzin.

Dla nich rzeczywistość wirtualna czasami zastępuje tą prawdziwą, co potrafi być naprawdę niebezpieczne. Sieć jest także przestrzenią, w której prowadzona jest działalność przestępcza.

Chodzi tutaj o hakerów dokonujących groźnych ataków. Publikuje się w niej również treści, które są w stanie zaszkodzić konkretnym osobom lub też podmiotom gospodarczym – na przykład zdjęcia czy też tajne dokumenty.

Internet to przestrzeń w dużej mierze chaotyczna i nieuporządkowana. Nikt nie ma nad nią pełnej władzy i nie da się jej do końca kontrolować.

Dlatego rodzą się w niej pewne patologiczne zjawiska, które nie przynoszą nikomu niczego dobrego.