Jakie są etapy urbanizacji?

teksynaukowe.com

Powstawanie nowych obiektów, takich budynki mieszkalne, placówki rekreacyjne czy powierzchnie handlowe to etapy większych procesów w ramach urbanizacji miasta. Specjaliści wyróżniają kilka etapów urbanizacji, które są podobne dla miast na całym świecie i mają związek z procesami socjologicznymi. Na początku mówi się o tzw. wstępnej urbanizacji.

Jej efektem jest zwiększenie liczby ludności w miastach. Ludność koncentruje się przede wszystkim w centrach miast i ma to związek z rozwojem przemysłu oraz sieci handlowej i usług. Na tym etapie mówi się często o urbanizacji handlowej czy ekonomicznej. Kolejnym etapem jest tzw.

suburbanizacja, czyli przenoszenie się ludności z okolicznych wsi do miasta. Ludzie zaczynają zasiedlać przede wszystkim tereny podmiejskie. Wraz z ludnością wiejską na tereny podmiejskie przenosi się również zwykle najbogatsza warstwa ludności zamieszkująca w centrum – szukając odpoczynku na spokojniejszych terenach. Na etapie suburbanizacji ma również miejsce rozwój slumsów.

Następnie ma miejsce dezurbanizacja czyli intensywniejsze przenoszenie się ludności z miast na tereny wiejskie i podmiejskie. Wówczas terenami o niskim zaludnieniu zostaje śródmieście. Zarówno nowe mieszkania, jak i zakłady czy sklepy powstają na terenach zlokalizowanych dalej od centrum. Ostatni etap to reurbanizacja.

Charakterystyczny dla niej jest rozwój terenów podmiejskich oraz ponowne zaludnienie śródmieścia. To etap, do którego nie dotarła jeszcze większość miast europejskich. Europa jest w większości wypadków na poziomie dezurbanizacji. Reurbanizacja jest za to widoczna w Japonii czy Stanach Zjednoczonych.