IT

IT

Bjarne Stroustrup

Język Cto dziś najbardziej popularny język programowania. Jego twórca to Bjarne Stroustrup – duński informatyk